Sìng-ū Tiĕng-huòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Sìng-ū Tiĕng-huòng

Sìng-ū Tiĕng-huòng (Nĭk-buōng-ngṳ̄: 神武天皇 (じんむてんのう)), áng Nĭk-buōng sìng-uâ gì gōng-huák, sê Nĭk-buōng gì tàu siŏh ciáh tiĕng-huòng.