Sùng-dĭng Huòng-dá̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Mìng Sṳ̆-cŭng (明思宗, 1611 n. - 1644 n.), miàng Ciŏ Iù-giēng (朱由檢), sê Mìng-dièu gì có̤i hâiu siŏh ciáh huòng-dá̤, 1627 nièng gáu 1644 nièng câi-ôi. Nièng-hô̤ Sùng-dĭng, gó-chṳ̄ ké̤ṳk nè̤ng hô̤ lā̤ Sùng-dĭng Huòng-dá̤ (崇禎皇帝). Ĭ sê Tái-chiŏng Huòng-dá̤ gì giāng.