Sāng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Sāng (傘) sê siŏh cṳ̄ng dò̤ lì ciă ṳ̄ ciă siók gì nó̤h. Gó ô siŏh cṳ̄ng sāng sê ciŏng-muòng dò̤ lì ciă nĭk-tàu gì, hô̤ lā̤ tái-iòng-sāng.

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]