Sāng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Sāng (傘) sê siŏh cṳ̄ng dò̤ lì ciă ṳ̄ ciă siók gì nó̤h. Gó ô siŏh cṳ̄ng sāng sê ciŏng-muòng dò̤ lì ciă nĭk-tàu gì, hô̤ lā̤ tái-iòng-sāng.

Sāng ô cāi có̤ gì, iâ cêu cāi-sāng. Iâ ô buó có̤ gì, hô̤ lā̤ iòng-sāng (洋傘)[1]:308.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 李如龍. 福州方言詞典. 1994. 

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]