Să-gâing-uâ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bēng-buōng.


Să-gâing-uâ (沙縣話) sê Mìng-dṳ̆ng-ngṳ̄ gì huŏng-ngiòng, găk Săng-mìng-chêSă-gâing tŭng-hèng.