Mìng-dṳ̆ng-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Mìng-dṳ̆ng-ngṳ̄
閩中語
guók-gă / dê-kṳ̆ Dṳ̆ng-guók
ciō-iéu dê-kṳ̆ Hók-gióng Săng-mìng
gōng gì ìng-kēu 350 uâng
hiê-sṳ̆k
Háng-cáung-ngṳ̄-hiê
ùng-cê Háng-cê
Guăng-huŏng dê-ôi
guăng-huŏng dê-ôi mò̤
guāng-lī gĭ-gáiu mò̤
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-1 zh
ISO 639-2 chi (B)
zho (T)
ISO 639-3 czo
Min Dialects.png
Mìng-dṳ̆ng-ngṳ̄ gōng gì huăng-ùi (Hŭng-è̤ng-sáik)

Mìng-dṳ̆ng-ngṳ̄ (閩中語) sê Hók-gióng gì siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng. Săng-mìng chê-kṳ̆, Să-gâing gâe̤ng Īng-ăng dŭ sê gōng ciā ngṳ̄.

Gĭng-dáng gōng Mìng-dṳ̆ng-ngṳ̄ gì nè̤ng dŭ liāng ô 350 uâng.