跳至內容

Mìng-dṳ̆ng-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Mìng-dṳ̆ng-ngṳ̄
閩中語
Huák-nguòng guók Dṳ̆ng-guók
Sāi-ê̤ṳng dê-kṳ̆ Hók-gióng Săng-mìng
mū-ngṳ̄
sāi-ê̤ṳng-ciā
350 uâng
ngṳ̄-hiê
Háng-cáung-ngṳ̄-hiê
ùng-cê hiê-tūng Háng-cê
Guăng-huŏng dê-ôi
guăng-huŏng
ngṳ̄-ngiòng
mò̤
Guāng-lī gĭ-gáiu mò̤
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-1 zh
ISO 639-2 chi (B)
zho (T)
ISO 639-3 czo
Mìng-dṳ̆ng-ngṳ̄ gōng gì huăng-ùi (Hŭng-è̤ng-sáik)

Mìng-dṳ̆ng-ngṳ̄ (閩中語) sê Hók-gióng gì siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng. Săng-mìng chê-kṳ̆, Să-gâing gâe̤ng Īng-ăng dŭ sê gōng ciā ngṳ̄.

Gĭng-dáng gōng Mìng-dṳ̆ng-ngṳ̄ gì nè̤ng dŭ liāng ô 350 uâng.