Săi (mà-kuŏ dông-ŭk)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


?Săi
bō̤-hô câung-huóng
 Ciék-gê̤ṳng bìng-ngùi (VU)
huá-siŏh huōng-ôi
Pleistocene chĕ̤-gĭ - hiêng-câi
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Animalia
muòng: Chordata
gŏng: Mammalia
mŭk: Carnivora
kuŏ: Felidae
sṳ̆k: Panthera
cṳ̄ng: P. leo
Hŏk-miàng
Panthera leo
(Linnaeus, 1758)
ê-miàng
Felis leo
(Linnaeus, 1758)

Săi (獅) sê siŏh cṳ̄ng â̤ siăh nṳ̆k gì mà-kuŏ dông-ŭk.