跳至內容

Săng-mìng-dê

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


săng hông săng-mìng-dê

Săng-mìng-dê (Ĭng-ùng: sandwich) sê siŏh-cṳ̄ng chó̤i-siăh. Diŏh miêng-bău diē-sié bóng nṳ̆k, ṳ̄-lŏk, sŭ-chái dēng-dēng siăh gì nó̤h, bô gă diêu-ê-lâiu, cióng-cáik, sùi-biêng puói-hăk, cêu â̤ có̤ siàng.