Miêng-bău

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Miêng-bău

Miêng-bău (麵包), bô hô̤ lā̤ Bău (包)[1], sê siŏh bĭh ké̤ṳk nè̤ng siăh gì nó̤h, sèu-sèu iù miêng-hūng (麵粉), siēu-măh (小麥), cūi gâe̤ng nèng (𬂌) cū-siàng.

Gái ché̤ṳ[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 馮愛珍. 《福州方言詞典》. 南京: 江蘇教育出版社. 1998年. 166頁. 
Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Miêng-bău ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.