跳至內容

Sŭ-gáik-làng Gael-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Sŭ-gáik-làng Gael-ngṳ̄ diŏh sié-gái siông

Sŭ-gáik-làng Gael-ngṳ̄ (Gàidhlig) sê sê sié-gái ciō-iéu gì ngṳ̄-ngiòng cĭ-ék. Sŭ-gáik-làng Gael-ngṳ̄ gâe̤ng Ái-ī-làng-ngṳ̄ sê chĭng-chék. Ciòng sié-gái ī Sŭ-gáik-làng Gael-ngṳ̄ có̤ mū-ngṳ̄ gì nè̤ng dŭ-liāng ô 58 uâng nè̤ng.

Ĭng-ngṳ̄ Wikibooks ô guăng-ṳ̀ Sŭ-gáik-làng Gael-ngṳ̄ gì kuó-buōng.
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia ô cī cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng gì bēng-buōng:
Sŭ-gáik-làng Gael-ngṳ̄ Wikipedia