跳至內容

Sṳ̆-mā Hé

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Sṳ̆-mā Hé

Sṳ̆-mā Hé (司馬懿, 179 n. - 251 n.), cê Dê̤ṳng-dăk (仲達), sê Săng-guók sèng-âu Cò̤-ngôi gì siŏh ciáh guăng-lièu gâe̤ng ciŏng-gŭng. Ĭ găk Cò̤-ngôi gì dê-ôi iā dâe̤ng-iéu, iā sâ̤ huòi dái-bĭng gâe̤ng Sṳ̆k-hángCṳ̆-gák Liông siŏng-páh.

Ĭ gì giāng Sṳ̆-mā Sṳ̆ gâe̤ng Sṳ̆-mā Ciĕu dŭ sê Cò̤-ngôi dâe̤ng-iéu gì guăng-lièu. Céng-dièu gì gióng-lĭk-ciā Sṳ̆-mā Ièng sê ĭ gì sŏng.