SARS-CoV

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
?Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus (SARS-CoV)
bâng-dŭk hŭng-lôi
Gùng: Group IV ((+)ssRNA)
gái: Viruses
muòng: Riboviria
gŏng: Coronavirus
mŭk: Nidovirales
kuŏ: Coronaviridae
sṳ̆k: Betacoronavirus
ā-sṳ̆k: Sarbecovirus
cṳ̄ng: SARS-CoV
ê-miàng
  • SARS coronavirus
  • SARS-related coronavirus
  • Severe acute respiratory syndrome coronavirus[1]

SARS-CoV, ciòng-miàng ngièng-dâe̤ng gék-séng hŭ-ngék-dô̤ cŭng-hăk-cĭng guáng-cáung bâng-dŭk (嚴重急性呼吸道綜合徵冠狀病毒, Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus), sê īng-kī SARS (ngièng-dâe̤ng gék-séng hŭ-ngék-dô̤ cŭng-hăk-cĭng) gì RNA guáng-cáung bâng-dŭk.

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. ICTV Taxonomy history: Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus (html). International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). [27 January 2019] (英文).