Wikidata

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
"Wikidata" sê siŏh piĕng Bàng-uâ-cê ùng-ciŏng, buóh ché̤ṳ Háng-cê bēng-buōng "維基數據", dók cŭ-uái.
Wikidata gì biĕu-cé

Wikidata sê siŏh bĭh â̤ sāi hiĕk-dù̀ng piĕng-cék gì dĭ-sék só-gé̤ṳ-kó. Cī bĭh hâung-mŭk gâe̤ng Wikimedia Commons gì nguòng-lī chă-bók-dŏ̤, ciŏng gì-tă Wiki gĕ̤ng-tiàng, gâe̤ng gáuk cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng Wikipedia dâi-dŏng gì séng-sék kuŏng-kuŏng liĕk-biēu gâe̤ng ngṳ̄-ngiòng lièng-giék ĕng diŏh siŏh ciáh só-gé̤ṳ-kó diē-sié.

Ciā gĕ̤ng-tiàng găk 2012 nièng 10 nguŏk 30 hô̤ gì sèng-âu kăi-sṳ̄ sāi, biĕu-cé cêu sê kék Morse diêng-mā siā gì „Wiki“ ciā sṳ̀.

Buôi-gīng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Cī ciáh gĕ̤ng-tiàng có̤i cā sê Dáik-guókWikimedia tì-chók gì, mŭk-dék sê hióng Wikipedia gì dèu-mĕ̤k tì-gông â̤ dièu-ê̤ṳng gì chók-sĕng nĭk-gĭ hĕ̤k-ciā gì-tă gĭng-guó ngiêng-céng gì só-gé̤ṳ.

Paul Allen ìng-gĕ̤ng dê-nèng ngièng-géu-sū, Gordon gâe̤ng Betty Moore gĭ-gĭng-huôi gâe̤ng Google gŭng-sĭ góng-hióng 130 uâng Ĕu-nguòng lì dó̤i-chiū ĭ.

Gái-niêng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Wikidata gì kăi-huák gĕ̤ng-cáuk ciō-iéu buŏng 3 bĭh găi-dâung:

  1. Cĭk-dṳ̆ng tṳ̆-còng ngṳ̄-ngiòng lièng-giék.
  2. Hióng sū-iū ngṳ̄-ngiòng gì Wikipedia dâi-dŏng gì séng-sék tì-gông só-gé̤ṳ
  3. Lé-ê̤ṳng Wikidata dâi-dŏng gì só-gé̤ṳ cháung-gióng, sáuk-sĭng dèu-mĕ̤k.

Ngiê-dāu Lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]