Shesha

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Shesha
Nòng-bâ Kashyapa Edit this on Wikidata
Nòng-nā̤ 迦德盧 Edit this on Wikidata

Shesha ( Huáng-ngṳ̄: शेष ; Háng-ngṳ̄: 舍沙 ), bô hô̤ lā̤ Ananta, sê găk Éng-dô-gáu sìng-uâ diē-sié gì siŏh-ciáh sìng (神)[1] [2].

Gái Ché̤ṳ[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 《世界神話辭典》,遼寧人民出版社,ISBN 7-205-00960-X
  2. 《宗教詞典》,上海辭書出版社,ISBN 978-7-5326-2840-7

Ngiê-dāu lièng-ciék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Shesha ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.