跳至內容

Siông Hô̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Siông Hô̤

Siông Hô̤ (尚灝, 1787 n. 7 ng. 14 h. - 1834 n. 7 ng. 5 h.) sê Liù-giù-guók gì dâ̤ 26 dâi guók-uòng, 1804 nièng gáu 1834 nièng câi-ôi.

Ĭ sê Siông Diĕk gì giāng, iâ sê Siông Ŭng gì diê. Siông Sìng găk 1803 nièng sī lō̤ ī-hâiu, iù ĭ lì ciék-băng. Câi-ôi gì sèng-âu Liù-giù iā bék, ĭ giéng-gáe̤k Liù-giù gì bék dŭ sê Nĭk-buōng hâi gì, buóh siōng ciŏng Nĭk-buōng nè̤ng dṳ̆k kó̤. Mò̤-niĕ-ài cuòi ké̤ṳk Nĭk-buōng nè̤ng sĕng báik, diŏh 1828 nièng gōng ĭ cĭng-sìng ô mò̤-bâng, ciŏng ĭ guŏng kī lì, iù sié-cṳ̄ Siông Ṳ̆k lì ché̤ṳ-lī céng-dê. 1834 nièng bâng sī, Siông Ṳ̆k ciáng-sék ciék-băng.