Siông Ṳ̆k

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Siông Ṳ̆k

Siông Ṳ̆k (尚育, 1813 n. 8 ng. 19 h. - 1847 n. 10 ng. 25 h.) sê Liù-giù-guók gì dâ̤ 27 dâi guók-uòng, 1835 nièng gáu 1847 nièng câi-ôi.

Ĭ sê Siông Hô̤ gì giāng. 1828 nièng, ĭ nòng-bâ huāng-káung Nĭk-buōng, ké̤ṳk guŏng kī lì, iù ĭ lì ché̤ṳ-lī dâi-gié. 1834 nièng Siông Hô̤ sī lō̤ ī-hâiu ciáng-sék ciék-băng.

Ĭ câi-ôi gì sèng-âu huák-diēng gáu-ṳ̆k, siŭ-gāi huák-lŭk dâi-dŏng mò̤ gáu gì dê-huŏng. Ĭ iâ buóh siōng huák-diēng gĭng-cá̤, bók-guó diŏh 1847 cêu bâng sī lāu, iù ĭ gì giāng Siông Tái lì ciék-băng.