Siông Ièng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Siông Ièng

Siông Ièng (尚圓, 1415 n. - 1476 n.) sê Liù-giù-guók gì dâ̤ 7 dâi guók-uòng, 1469 nièng gáu 1476 nièng câi-ôi.

Ĭ nguòng-lài sê Siông Dáik gì siŏh ciáh dâi-sìng. Siông Dáik găk 1469 nièng sī lō̤ ī-hâiu chuâng-ôi. Ĭ diŏh 1476 nièng bâng-sī, hī sèng-âu ĭ gì giāng Siông Cĭng guó sá̤, gó-chṳ̄ iù ĭ gì diê Siông Sŏng-ŭi ciék-băng.