Siông Mŭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Siông Mŭk

Siông Mŭk (尚穆, 1739 n. 5 ng. 3 h. - 1794 n. 2 ng. 19 h.) sê Liù-giù-guók gì dâ̤ 23 dâi guók-uòng, 1752 nièng gáu 1794 nièng câi-ôi.

Siông Mŭk sê Siông Géng gì giāng. Ĭ câi-ôi gì sèng-âu, cié-dêng Liù-giù lĭk-sṳ̄ gà̤-dēng tàu buô huák-lŭk.