Siă-cŭk săng-gŏ̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Siă-cŭk săng-gŏ̤ (畲族山歌), cêu-sê Siă-cŭk-nè̤ng chióng gì diòng-tūng gŏ̤-ké̤ṳk[1].

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 【闽侯非遗】畲族服饰. 闽侯新闻网. 2016-07-20. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2019-11-11) (Guăng-uâ).