Siă-cŭk

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Siă-cŭkHók-gióng có̤i nguòng-sṳ̄ gì mìng-cŭk, iâ sê Dṳ̆ng-guók guăng-huŏng giĕ-dêng gì „Dṳ̆ng-huà Mìng-cŭk“ cĭ ék.

Siă-cŭk gōng Siă-ngṳ̄, bók-guó gĭng-dáng duâi buô-hông nè̤ng dŭ mâ̤ báik gōng lāu.