Siĕ Săng-dáik

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


«Siĕ Săng-dáik» (施三德) sê siŏh-ciáh Mìng-kiŏkhié-chók.

Miàng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Bô hô̤ lā̤ „Ngiê-cé̤ṳk Hièng-sīng“ (義叔賢嬸), Hièng-ngiê-diông (賢義傳).

Hók-ăng-chê Sĭk-ngiêng Mìng-kiŏk-tuàng iēng-chók