跳至內容

Siĕng-dĭ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Tiĕng-sé̤ṳ sāi huōi-táng muák siĕng-dĭ Ī-suói-āchói-puòi.

Siĕng-dĭ (先知) sê cŭng-gáu diē-sié cêng sèu sāi-ê̤ṳng gì kái-niêng, sê cī ô-nièng-ngài gâe̤ng sìng hĕ̤k-chiā chiĕu-cê̤ṳ-iòng gău-liù bêng-chiā ê̤ṳ-giéng ê-lài gì nè̤ng. Siĕng-dĭ sê sìng gâe̤ng nè̤ng dài-dŏng gì dṳ̆ng-ìng (中人), ciŏng ĭ báik-duòng gì lài-cê̤ṳ sìng gì dĭ-sék gōng ké̤ṳk báh-sáng tiăng. Siĕng-dĭ gōng gì uâ hô̤ ê̤ṳ-ngiòng (預言).

Ĭng-ngṳ̄ diē-sié gì prophet (siĕng-dĭ), prophecy (ê̤ṳ-ngiòng), prophesy (gōng ê̤ṳ-ngiòng) dŭ lì lài-cê̤ṳ Gū Hĭ-lé-nà̤-ngṳ̄προφήτης.

Chók-miàng gì siĕng-dĭ

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Iù-tái-gáu, Gĭ-dók-gáu gâe̤ng Ĭ-sṳ̆-làng-gáu dŭ sìng-nêng Ā-báik-lăk-hāng gâe̤ng Mò̤-să̤ cī lâng ciáh siĕng-dĭ. Ciĕ-tì Săng-ôi-ék-tā̤ gì Gĭ-dók-dù siŏng-séng Ià-sŭSiông-dá̤ dŭk-sĕng gì giāng, ng-nié sê siĕng-dĭ, iâ sê sìng buōng-sĭng. Ĭ-sṳ̆-làng-gáu siŏng-séng Ià-sŭ gâe̤ng Ā-báik-lăk-hāng, Mò̤-să̤ siŏh-iông-iông dŭ sê siĕng-dĭ, dáng-sê ng-sê sìng. Nâ Iù-tái-gáu nêng-ùi Ià-sŭ ng-sê sìng iâ ng-sê siĕng-dĭ.