Siŏng-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Siŏng-ngṳ̄
湘語
Huák-nguòng guók Dṳ̆ng-guók
Sāi-ê̤ṳng dê-kṳ̆ Hù-nàng
mū-ngṳ̄
sāi-ê̤ṳng-ciā
chă-bók-dŏ̤ 3800 uâng
ngṳ̄-hiê
Háng-cáung-ngṳ̄-hiê
  • Háng-ngṳ̄-cŭk
    • Siŏng-ngṳ̄
ùng-cê hiê-tūng Háng-cê
Guăng-huŏng dê-ôi
guăng-huŏng
ngṳ̄-ngiòng
mò̤
Guāng-lī gĭ-gáiu mò̤
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-1 zh
ISO 639-2 chi (B)
zho (T)
ISO 639-3 hsn
Gōng Siŏng-ngṳ̄ gì dê-huŏng

Siŏng-ngṳ̄(湘語) sê Hù-nàng nè̤ng gì mū-ngṳ̄. Gĭng-dáng gōng Siŏng-ngṳ̄ gì nè̤ng chă-bók-dŏ̤ ô 3800 uâng nè̤ng.