Siŏng-tàng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Siŏng-tàng diŏh Hù-nàng gì ôi-dé

Siŏng-tàngDṳ̆ng-guók Hù-nàng-sēng gì siŏh ciáh dê-ngék-chê. Mò̤ Dĕk-dŭng diŏh cŭ-uái chók-sié.