Sydney

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Sydney
—  siàng-chê  —
Sydney
Sydney
Sydney
Sydney găk Ó̤-ciŭ
Sydney
Sydney
Guók-gă  Ó̤-ciŭ
Ciŭ Sĭng Nàng Wales
Miêng-cék
 - Dŭ-liāng 12,367.7 km2
Ìng-kēu (2018)
 - Dŭ-liāng 5,230,330 nè̤ng
 - Mĭk-dô 422.9/km2

Sydney (Ĭng-ngṳ̄: Sydney) sê Ó̤-ciŭ Sĭng Nàng Wales gì siū-hū. Sydney sê Ó̤-ciŭ gì céng-dê dṳ̆ng-sĭng.

Lĭk-sṳ̄[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Hèng-céng Dăng-ôi[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Dê-lī gâe̤ng Ké-hâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gĭng-cá̤[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ùng-huá Ngṳ̄-ngiòng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ngiê-sŭk[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Lṳ̄-iù[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gáu-ṳ̆k[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Commons

Wikimedia Commons ô siŏng-guăng dáung-áng: Sydney