Tái-guók-ngṳ̄

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Tái-guók-ngṳ̄ (ภาษาไทย ) sê sié-gái ciō-iéu gì ngṳ̄-ngiòng cĭ-ék, sāi gì nè̤ng ciō-iéu diêu diŏh Tái-guók.

Wikibooks
Wiki Gáu-kuŏ-cṳ̆ ô guăng-ṳ̀ Tái-guók-ngṳ̄ gì gáu-cài (Ĭng-ngṳ̄).
維基教科書有關於Tái-guók-ngṳ̄其教材(英語)。
Wikipedia
Wikipedia ô Tái-guók-ngṳ̄ cī cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng gì bēng-buōng.
維基百科Tái-guók-ngṳ̄茲種語言其版本。