Táng-sŏng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Táng-sŏng sê siŏh cṳ̄ng sŏng, mò̤ ngàng-sáik. Ciā sŏng diŏh siòng-ŭng â-dā̤ iā ṳ̀ng-ngiê hŭng-gā̤ siàng nê-iōng-huá-táng gâe̤ng cūi.