Temür

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Temür

Temür (Mùng-gū-ngṳ̄: ᠲᠡᠮᠦᠷ, 1265 n. - 1307 n.), iâ hô̤ lā̤ Öljeytü Khan (ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ) hĕ̤k-ciā Nguòng Sìng-cŭng (元成宗), sê Mùng-gū Dá̤-guók gì siŏh ciáh Khan, iâ sê Nguòng-dièu gì siŏh ciáh huòng-dá̤. 1265 nièng gáu 1307 nièng câi-ôi.