Thomas Edison

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Thomas Edison
A Day with Thomas Edison (1922)

Thomas Alva Edison (1847 nièng 2 nguŏk 11 hô̤ – 1931 nièng 10 nguŏk 18 hô̤) sê Mī-guók chók-miàng gì huák-mìng-gă gâe̤ng siŏng-nè̤ng, ĭ huák-mìng guó gūi chiĕng cṳ̄ng gì nó̤h, gì-dṳ̆ng bău-guák diêng-guŏng.