Tiăng-dŏng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ĭng-guók nè̤ng chió gì tiăng

Tiăng (廳) iâ hô̤ lā̤ tiăng-dŏng (廳中), sê chió bùng-găng gì siŏh cṳ̄ng, ciŏng-muòng dò̤ lā̤ ciék-dâi nè̤ng-káh sāi.