Tiĕng-dàng-băh

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Tiĕng-dàng-băh

Tiĕng-dàng-băh (天彈白)[1], bô hô̤ lā̤ Tiĕng-páh-pū (天拍殕), sê nĭk-tàu ciáh chók-hiêng gì hī siŏh dáung sì-găng, huák-sĕng găk cā-tàu cuòi-dâung sì-găng diē-sié.

Gái Ché̤ṳ[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 馮愛珍. 《福州方言詞典》. 江蘇教育出版社. 1998. 299. 
Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Tiĕng-dàng-băh ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.