跳至內容

Uâng-lĭk Huòng-dá̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Uâng-lĭk Huòng-dá̤

Mìng Sìng-cŭng (明神宗, 1563 n. - 1620 n.), miàng Ciŏ Ĭk-gĭng (朱翊鈞), sê Mìng-dièu gì siŏh ciáh huòng-dá̤, 1572 nièng gáu 1620 nièng câi-ôi. Nièng-hô̤ Uâng-lĭk, gó-chṳ̄ ké̤ṳk nè̤ng hô̤ lā̤ Uâng-lĭk Huòng-dá̤ (萬曆皇帝). Ĭ sê Lè̤ng-kéng Huòng-dá̤ gì giāng.