Uòng-dá̤

來源:Wikipedia
跳遘: īng-dô̤, sìng-tō̤
Uòng-dá̤

Uòng-dá̤ (黃帝) sê Dṳ̆ng-guók sìng-uâ diē-sié gì siŏh ciáh ìng-ŭk. Áng «Sṳ̄-gé» gì gōng-huák, ĭ sê Ngū-dá̤ dâi-dŏng gì tàu ciáh.