Uòng-dô̤ Sĕk-nê Sĭng-cô̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Uòng-dô̤ Sĕk-nê Sĭng-cô̤ gì hù-hô̤

Uòng-dô̤ Sĕk-nê Sĭng-cô̤uòng-dô̤ gà̤-dēng gì sĕk-nê ciáh sĭng-cô̤. Ciā sĕk-nê ciáh sĭng-cô̤ sê Iòng-gĕ̤ng-cô̤, Gĭng-ngù-cô̤, Sĕ̤ng-sĕng-cô̤, Chiĕk-giāng-cô̤, Săi-giāng-cô̤, Ék-nṳ̄-cô̤, Tiĕng-bìng-cô̤, Giék-giāng-cô̤, Siâ-chiū-cô̤, Săng-iòng-cô̤, Cūi-bìng-cô̤ gâe̤ng Sĕ̤ng-ngṳ̀-cô̤.

Diŏh gô-dā̤ gì sèng-âu, să̤-huŏng nè̤ng ciŏng sĕk-nê sĭng-cô̤ dò̤ lì sáung-miâng. Bók-guó gĭng-dáng ciā sĕk-nê sĭng-cô̤ gì ôi-dê gâe̤ng gô-dā̤ ĭ gì dê-huŏng uòng-ciòng mâ̤ siŏh iông lāu. Gĭng-dáng nè̤ng ciŏng ĭ gô-dā̤ găk gì dê-huŏng hô̤ lā̤ gṳ̆ng, dò̤ lì sáung-miâng sāi.

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]