Sĕ̤ng-ngṳ̀-cô̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Sĕ̤ng-ngṳ̀-cô̤

Sĕ̤ng-ngṳ̀-cô̤ (雙魚座) sê Uòng-dô̤ Sĕk-nê Sĭng-cô̤ dâi-dŏng gì siŏh ciáh sĭng-cô̤, diŏh Cūi-bìng-cô̤ gâe̤ng Iòng-gĕ̤ng-cô̤ cĭ-găng.

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]