跳至內容

Gĭng-ngù-cô̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Gĭng-ngù-cô̤

Gĭng-ngù-cô̤ (金牛座) sê Uòng-dô̤ Sĕk-nê Sĭng-cô̤ dâi-dŏng gì siŏh ciáh sĭng-cô̤, diŏh Iòng-gĕ̤ng-cô̤ gâe̤ng Sĕ̤ng-sĕng-cô̤ cĭ-găng.