Uòng Hèng-sìng Dài-uàng Ă-sìng Sié-gái Uói-ìng Cái-sìng Cūng-tūng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
„Uòng Hèng-sìng Dài-uàng Ă-sìng“ (黃宏成臺灣阿成) sì-gĭ gì Sĭng-hông-céng (身份證)

Uòng Hèng-sìng Dài-uàng Ă-sìng Sié-gái Uói-ìng Cái-sìng Cūng-tūng (黃宏成臺灣阿成世界偉人財神總統, 1968n. 3ng. 20h. - ) sê Dài-uàng cáuk-gă. 2018 nièng 11 nguŏk, Uòng Hèng-sìng chăng-gă Dṳ̆ng-huà Mìng-guók gì „Gāu-hăk-ék“ sŏng-gṳ̄ (九合一選舉).[1]

Chăng-kō̤[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]