Hồ Chí Minh Chê

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Hồ Chí Minh Chê

Hồ Chí Minh Chê (Uŏk-nàng-ngṳ̄: Thành phố Hồ Chí Minh) sê Uŏk-nàng nàng-buô gì siŏh ciáh siàng-chê, iâ sê Uŏk-nàng có̤i duâi gì siàng-chê.

Nguòng-lài miàng-cê hô̤ lā̤ Sài Gòn (Uŏk-nàng-ngṳ̄: Sài Gòn/柴棍), sê Uŏk-nàng Gê̤ṳng-huò-guók (Nàng-uŏk) gì siū-dŭ. 1976 nièng, Uŏk-nàng Gê̤ṳng-huò-guók ké̤ṳk Báe̤k-uŏk miĕk lâi. Báe̤k-uŏk kĕk ĭ nguòng-lài liāng-dô̤-ìng Hồ Chí Minh gì miàng-cê, ciŏng ĭ gāi miàng hô̤ lā̤ „Hồ Chí Minh Chê“.