跳至內容

Siâ-huôi-ciō-ngiê

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Siâ-huôi-ciō-ngiê (社會主義) sê siŏh cṳ̄ng céng-dê lī-lâung gâe̤ng céng-dê ông-dông. Ĭ ciō-diŏng gĕ̤ng-ìng găi-gék mò̤ guăng nàng-nṳ̄ dŭ ĭng-găi kĕk mìng-ciō gì huŏng-sék cĭk-tā̤ guăng-lī siŏh ciáh siâ-huôi.

Siê-huôi-ciō-ngiê â̤ dé̤ṳng buŏng kuŏ-hŏk siâ-huôi-ciō-ngiê, guók-gă siâ-huôi-ciō-ngiê, mìng-ciō siâ-huôi-ciō-ngiê, Dṳ̆ng-guók dĕk-sáik siâ-huôi-ciō-ngiê dēng dēng.

Gái Káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]