Wayna Qhapaq

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Wayna Qhapaq
Mū-ngṳ̄-miàng Wayna Qhapaq
Chók-sié

1465 nièng  Edit this on Wikidata

圖米班巴 Edit this on Wikidata
Guó-sié

1527 nièng , 1525 nièng  Edit this on Wikidata (63 huói)

Quito Edit this on Wikidata
Guó-sié nguòng-ĭng Tiĕng-huă Edit this on Wikidata
guók-cĭk Inca Dá̤-guók Edit this on Wikidata
â̤ gōng Quechua-gí Edit this on Wikidata
Cék-ngiĕk 酋長 Edit this on Wikidata
Lâu-mā Añas Colque, Rahua Ocllo, Paccha Duchicela Edit this on Wikidata
Giāng 伊內斯·尤潘基, 保柳·印卡, Tupaq Wallpa, Manqu Inka Yupanki, Waskar, Atawallpa, 尼南·庫尤奇, 庫拉·奧克略, Francisca Coya, 盧米尼亞維 Edit this on Wikidata
Nòng-bâ Tupaq Inka Yupanki Edit this on Wikidata
Nòng-nā̤ Mama Ocllo Coya Edit this on Wikidata

Wayna Qhapaq (Să̤-băng-ngà-ngṳ̄: Huayna Cápac) sê găk Inca Dá̤-guók diē-sié gì siŏh-ciáh gŭng-ciō (Inka Qhapaq)[1].

Gái Ché̤ṳ[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 蒯世𤈇. 《新編中外歷史大系手冊》. 北京: 社會科學文獻出版社(1996)ISBN 7800505707. 

Ngiê-dāu lièng-ciék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Huayna Cápac ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.
  • 印卡·加西拉索·德拉維加. 《印卡王室述評》. 白鳳森、楊衍永譯. 北京: 商務印書館(1996)ISBN 7100014018.