Waskar

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Waskar
Chók-sié Peru Edit this on Wikidata
Guó-sié

1532 nièng  Edit this on Wikidata

莫列班巴區 Edit this on Wikidata
Guó-sié nguòng-ĭng 溺刑 Edit this on Wikidata
guók-cĭk Inca Dá̤-guók, Cusco Khu Edit this on Wikidata
â̤ gōng Să̤-băng-ngà-ngṳ̄ Edit this on Wikidata
Cék-ngiĕk sovereign, céng-dê-gă Edit this on Wikidata
Lâu-mā Chuqui Huipa Edit this on Wikidata
Giāng Maytanchi Edit this on Wikidata
Nòng-bâ Wayna Qhapaq Edit this on Wikidata
Nòng-nā̤ Rahua Ocllo Edit this on Wikidata
Hiăng-diê ciā-muói 伊內斯·尤潘基, 保柳·印卡, Atawallpa, Manqu Inka Yupanki, Tupaq Wallpa, Chuqui Huipa Edit this on Wikidata

Waskar (Să̤-băng-ngà-ngṳ̄: Huáscar) sê găk Inca Dá̤-guók diē-sié gì siŏh-ciáh gŭng-ciō (Inka Qhapaq)[1].

Gái Ché̤ṳ[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 蒯世𤈇. 《新編中外歷史大系手冊》. 北京: 社會科學文獻出版社(1996)ISBN 7800505707. 

Ngiê-dāu lièng-ciék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Huáscar ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.
  • 印卡·加西拉索·德拉維加. 《印卡王室述評》. 白鳳森、楊衍永譯. 北京: 商務印書館(1996)ISBN 7100014018.