Wikipedia討論:Â̤ báik mâ̤

頁面內容不支援其他語言。
Chók-cê̤ṳ Wikipedia

調整DYK頁面結構[Gāi nguòng-mā]

申請比照他語維基,將本維基DYK存檔頁移動覆蓋至“Wikipedia:Â̤ báik mâ̤”,也就是將末尾“/Archive”字樣去除。兩頁職能實質無區別。--Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2019 nièng 1 nguŏk 9 hô̤ (B3) 15:48 (UTC)[回覆]

管理員已完成。--Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2019 nièng 1 nguŏk 9 hô̤ (B3) 17:04 (UTC)[回覆]