Wikipedia:Â̤ báik mâ̤/Archive

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Cuòi sê Wikipedia:Â̤ báik mâ̤ gì còng-dáung.


Duang traditional.png
Ngà̤ Táuk-sĭng
Huà-lìng-sê