Wikipedia:當年今旦/11月

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bēng-buōng.


今旦是2022年01月21號。(刷新

Wikipedia:當年今旦/01月21號

11月[Gāi nguòng-mā]


11月1號

氫彈爆炸


11月2號

吳廷琰其屍體


11月3號

萊卡


11月4號

圖坦卡蒙其面具


11月5號

薩達姆·海珊


11月6號

阿姆奇特卡核試驗


11月7號

十月革命


11月8號中國:記者節

三峽工程


11月9號

啤酒館政變


11月10號

昭和天皇

Wikipedia:當年今旦/11月11號

Wikipedia:當年今旦/11月12號

Wikipedia:當年今旦/11月13號

Wikipedia:當年今旦/11月14號

Wikipedia:當年今旦/11月15號

Wikipedia:當年今旦/11月16號

Wikipedia:當年今旦/11月17號

Wikipedia:當年今旦/11月18號

Wikipedia:當年今旦/11月19號

Wikipedia:當年今旦/11月20號

Wikipedia:當年今旦/11月21號

Wikipedia:當年今旦/11月22號

Wikipedia:當年今旦/11月23號

Wikipedia:當年今旦/11月24號

Wikipedia:當年今旦/11月25號

Wikipedia:當年今旦/11月26號

Wikipedia:當年今旦/11月27號

Wikipedia:當年今旦/11月28號

Wikipedia:當年今旦/11月29號

Wikipedia:當年今旦/11月30號