Wikipedia:當年今旦/11月

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bēng-buōng.


今旦是2020年02月21號。(刷新


2月21號伊朗:國慶


  11月[Gāi nguòng-mā]


  11月1號

  氫彈爆炸


  11月2號

  吳廷琰其屍體


  11月3號

  萊卡


  11月4號

  圖坦卡蒙其面具


  11月5號

  薩達姆·海珊


  11月6號

  阿姆奇特卡核試驗


  11月7號

  十月革命


  11月8號中國:記者節

  三峽工程


  11月9號

  啤酒館政變


  11月10號

  昭和天皇

  Wikipedia:當年今旦/11月11號

  Wikipedia:當年今旦/11月12號

  Wikipedia:當年今旦/11月13號

  Wikipedia:當年今旦/11月14號

  Wikipedia:當年今旦/11月15號

  Wikipedia:當年今旦/11月16號

  Wikipedia:當年今旦/11月17號

  Wikipedia:當年今旦/11月18號

  Wikipedia:當年今旦/11月19號

  Wikipedia:當年今旦/11月20號

  Wikipedia:當年今旦/11月21號

  Wikipedia:當年今旦/11月22號

  Wikipedia:當年今旦/11月23號

  Wikipedia:當年今旦/11月24號

  Wikipedia:當年今旦/11月25號

  Wikipedia:當年今旦/11月26號

  Wikipedia:當年今旦/11月27號

  Wikipedia:當年今旦/11月28號

  Wikipedia:當年今旦/11月29號

  Wikipedia:當年今旦/11月30號