跳至內容

Wikipedia:Dŏng-nièng gĭng-dáng/11 nguŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


gĭng-dáng sê 2024 nièng 07 nguŏk 22 hô̤. (sáuk-sĭng)

11 nguŏk nĭk-lĭk

LB B1 B2 B3 B4 B5 B6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Áng nguŏk káng:

1 nguŏk · 2 nguŏk · 3 nguŏk · 4 nguŏk · 5 nguŏk · 6 nguŏk · 7 nguŏk · 8 nguŏk · 9 nguŏk · 10 nguŏk · 11 nguŏk · 12 nguŏk

11 nguŏk duâi-dâi


11 nguŏk 1 hô̤:

kĭng-dâng báuk-cá


11 nguŏk 2 hô̤:

Ngô Đình Diệm gì sĭ-tā̤


11 nguŏk 3 hô̤:

Laika


11 nguŏk 4 hô̤:

Tutankhamun gì méng-gê̤ṳ


11 nguŏk 5 hô̤:

Saddam Hussein


11 nguŏk 6 hô̤:

Amchitka hŏk-ché-ngiêng


11 nguŏk 7 hô̤:

Sĕk-nguŏk Gáik-mêng


11 nguŏk 8 hô̤: Dṳ̆ng-guók: Gé-ciā-ciák

Săng-kiák Gĕ̤ng-tiàng


11 nguŏk 9 hô̤:

Bì-ciū-guāng Céng-biéng


11 nguŏk 10 hô̤:

Ciĕu-huò Tiĕng-huòng


11 nguŏk 11 hô̤:

Karl 1-sié


11 nguŏk 12 hô̤:

huô-tiĕng-ngì


11 nguŏk 13 hô̤:

dĭk-sĭng-gĭ


11 nguŏk 14 hô̤:

Lièng-siōng gŭng-sĭ


11 nguŏk 15 hô̤:

Hù Gīng-dò̤


11 nguŏk 16 hô̤:

Să̤-băng-ngà nè̤ng niăh Atahualpa


11 nguŏk 17 hô̤:

Elizabeth 1-sié


11 nguŏk 18 hô̤:

Panama ông-ò̤


11 nguŏk 19 hô̤:

Sìng-ciŭ 1 hô̤


11 nguŏk 20 hô̤: Uŏk-nàng: Gáu-sṳ̆-cáik

Microsoft Windows 1.0 gì biĕu-cé


11 nguŏk 21 hô̤:


11 nguŏk 22 hô̤:


11 nguŏk 23 hô̤:


11 nguŏk 24 hô̤:


11 nguŏk 25 hô̤:


11 nguŏk 26 hô̤:


11 nguŏk 27 hô̤:


11 nguŏk 28 hô̤:


11 nguŏk 29 hô̤:


11 nguŏk 30 hô̤: