Wikipedia:Dŏng-nièng gĭng-dáng/11 nguŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


gĭng-dáng sê 2021 nièng 10 nguŏk 17 hô̤. (sáuk-sĭng)


10 nguŏk 17 hô̤

Dài-báe̤k 101


11 nguŏk[Gāi nguòng-mā]


11 nguŏk 1 hô̤

kĭng-dâng báuk-cá


11 nguŏk 2 hô̤

Ngô Đình Diệm gì sĭ-tā̤


11 nguŏk 3 hô̤

Laika


11 nguŏk 4 hô̤

Tutankhamun gì méng-gê̤ṳ


11 nguŏk 5 hô̤

Saddam Hussein


11 nguŏk 6 hô̤

Amchitka hŏk-ché-ngiêng


11 nguŏk 7 hô̤

Sĕk-nguŏk Gáik-mêng


11 nguŏk 8 hô̤Dṳ̆ng-guók: Gé-ciā-ciák

săng-kiák gĕ̤ng-tiàng


11 nguŏk 9 hô̤

Bì-ciū-guāng Céng-biéng


11 nguŏk 10 hô̤

Ciĕu-huò Tiĕng-huòng


11 nguŏk 11 hô̤

Karl 1-sié


11 nguŏk 12 hô̤

huô-tiĕng-ngì


11 nguŏk 13 hô̤

dĭk-sĭng-gĭ


11 nguŏk 14 hô̤

Lièng-siōng gŭng-sĭ


11 nguŏk 15 hô̤

Hù Gīng-dò̤


11 nguŏk 16 hô̤

Să̤-băng-ngà nè̤ng niăh Atahualpa


11 nguŏk 17 hô̤

Elizabeth 1-sié


11 nguŏk 18 hô̤

Panama ông-ò̤


11 nguŏk 19 hô̤

Sìng-ciŭ 1 hô̤


11 nguŏk 20 hô̤Uŏk-nàng: Gáu-sṳ̆-cáik

Microsoft Windows 1.0 gì biĕu-cé


11 nguŏk 21 hô̤


  11 nguŏk 22 hô̤


   11 nguŏk 23 hô̤


    11 nguŏk 24 hô̤


     11 nguŏk 25 hô̤


      11 nguŏk 26 hô̤


       11 nguŏk 27 hô̤


        11 nguŏk 28 hô̤


         11 nguŏk 29 hô̤


          11 nguŏk 30 hô̤