Wikipedia:Dŏng-nièng gĭng-dáng/11 nguŏk

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


gĭng-dáng sê 2018 nièng 01 nguŏk 16 hô̤. (sáuk-sĭng)


1 nguŏk 16 hô̤


11 nguŏk[Gāi nguòng-mā]


11 nguŏk 1 hô̤

kĭng-dâng báuk-cá


11 nguŏk 2 hô̤

Ngô Đình Diệm gì sĭ-tā̤


11 nguŏk 3 hô̤

Laika


11 nguŏk 4 hô̤

Tutankhamun gì méng-gê̤ṳ


11 nguŏk 5 hô̤

Saddam Hussein


11 nguŏk 6 hô̤

Amchitka hŏk-ché-ngiêng


11 nguŏk 7 hô̤

Sĕk-nguŏk Gáik-mêng


11 nguŏk 8 hô̤Dṳ̆ng-guók: Gé-ciā-ciák

săng-kiák gĕ̤ng-tiàng


11 nguŏk 9 hô̤

Bì-ciū-guāng Céng-biéng


11 nguŏk 10 hô̤

Ciĕu-huò Tiĕng-huòng


11 nguŏk 11 hô̤

Karl 1-sié


11 nguŏk 12 hô̤

huô-tiĕng-ngì


11 nguŏk 13 hô̤

dĭk-sĭng-gĭ


11 nguŏk 14 hô̤

Lièng-siōng gŭng-sĭ


11 nguŏk 15 hô̤

Hù Gīng-dò̤


11 nguŏk 16 hô̤

Să̤-băng-ngà nè̤ng niăh Atahualpa


11 nguŏk 17 hô̤

Elizabeth 1-sié


11 nguŏk 18 hô̤

Panama ông-ò̤


11 nguŏk 19 hô̤

Sìng-ciŭ 1 hô̤


11 nguŏk 20 hô̤Uŏk-nàng: Gáu-sṳ̆-cáik

Microsoft Windows 1.0 gì biĕu-cé


11 nguŏk 21 hô̤


11 nguŏk 22 hô̤


11 nguŏk 23 hô̤


11 nguŏk 24 hô̤


11 nguŏk 25 hô̤


11 nguŏk 26 hô̤


11 nguŏk 27 hô̤


11 nguŏk 28 hô̤


11 nguŏk 29 hô̤


11 nguŏk 30 hô̤