Xilingol

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Xilingol Mèng
—  Mèng  —
锡林郭勒盟 · ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ
ᠭᠣᠣᠯ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
Háng-ngṳ̄ diōng-siā
 - Háng-ngṳ̄ 锡林郭勒盟
 - Pĭng-ĭng Xílínguōlè Méng
Mùng-gū-ngṳ̄ diōng-siā
 - Mùng-gū-ngṳ̄ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ
ᠭᠣᠣᠯ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
 - Kyril Шилийн Гол аймаг
 - SASM/GNC Sili-yin Ɣool ayimaɣ
gì ôi-dé
gì ôi-dé
Xilingol Mèng găk Dṳ̆ng-guók
Xilingol Mèng
Xilingol Mèng
Guók-gă  Dṳ̆ng-guók
Cê̤ṳ-dê-kṳ̆ Nô̤i Mùng-gū
Miêng-cék
 - Dŭ-liāng 211,866 km2
Ìng-kēu (2010)
 - Dŭ-liāng 1,028,022 nè̤ng
Uōng-câng www.xlgl.gov.cn

XilingolDṳ̆ng-guók Nô̤i Mùng-gū Cê̤ṳ-dê-kṳ̆ gì siŏh ciáh mèng (Aimag).