Yingluck Shinawatra

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Yingluck Shinawatra

Yingluck Shinawatra (Tái-ngṳ̄: ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร, 1967 n. 6 ng. 21 h. - ) sê Tái-guók gì siŏh ciáh céng-dê-gă. Ĭ diŏh 2011 nièng 8 nguŏk 5 hô̤ gáu 2014 nièng 5 nguŏk 7 hô̤ sê Tái-guók gì siū-sióng.

Ĭ gì cū-cŭng sê Dṳ̆ng-guók Káh-gă-nè̤ng, Dṳ̆ng-ùng miàng-cê hô̤ lā̤ Kiŭ Ĭng-lŏk (丘英樂).