Yun Hyon-seok

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Yun Hyon-seok(Hàng-guók-ngṳ̄: 윤현석, Háng-cê:尹賢碩 Ṳ̄ng Hièng-sĭk, 1984 n. 8 ng. 7 h. - 2003 n. 4 ng. 26 h.) sê Hàng-guók gì ìng-guòng ông-dông-gă, chê-mìng ông-dông-gă, dùng-séng-liông, sĭ-ìng gâe̤ng cáuk-gă. hô̤ Yukwudang(육우당, Háng-cê:六友堂).