跳至內容

È̤ng-ò̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
È̤ng-ò̤

È̤ng-ò̤ (紅河) sê Dĕ̤ng-nàng-ā gì siŏh dèu kuá guók gì ò̤, huák-nguòng diŏh Dṳ̆ng-guókHùng-nàng-sēng, gĭng-guó Uŏk-nàng, diŏh Uŏk-nàng làu gáu Báe̤k-buô-uăng diē-sié kó̤.