跳至內容

É̤ṳng-ciòng-sê

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Cô̤-biĕu: 26°03′42″N 119°24′07″E / 26.061707°N 119.401808°E / 26.061707; 119.401808

É̤ṳng-ciòng-sê

É̤ṳng-ciòng-sê hĕ̤k É̤ṳng-cuòng-sê (湧泉寺) sê Hók-ciŭ gì siŏh ciáh miêu, găk Gū-săng gà̤-dēng. Iâ ô bêk-miàng Gū-săng-sê.

Ṳ̄ng-ciòng-sê sê Dòng-dièu Gióng-dṳ̆ng 4 nièng (783 nièng) kī gì. Ngū-dâi Hâiu-liòng Kăi-bìng 2 nièng (908 nièng) gāi miàng hô̤ lā̤ Guók-sṳ̆-guāng. Gièng-huá 5 nièng (915 nièng), bô gāi miàng Gū-săng Băh-hŭng É̤ṳng-ciòng Sièng-iêng. Mìng-dièu Īng-lŏh 5 nièng (1407 nièng) gāi miàng Ṳ̄ng-ciòng-sê.