Gū-săng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Gū-săng (鼓山) sê Hók-ciŭ có̤i chók-miàng gì siŏh cô̤ săng, găk Hók-ciŭ chê-kṳ̆ dĕ̤ng biĕng gău-ngôi 8 gŭng-lī hŭ-uái, sṳ̆k Céng-ăng-kṳ̆ Gū-săng-déng guāng.

Gū-săng báe̤k-méng sê Gū-liāng, nàng-hióng sê Mìng-gĕ̤ng, dĕ̤ng-méng sê Dâi-mò̤-kă̤, să̤-hióng sê Hók-ciŭ Bàng-nguòng. Gó̤-lòng ciáh săng nàng-báe̤k-hióng dòng 6 gŭng-lī, dĕ̤ng-să̤-hióng kuăng 4 gŭng-lī. Bìng-gĭng ô 700 gáu 800 mī hī māng gèng, có̤i gèng gì dê-huŏng sê Dâi-dīng-hŭng, hāi-băk 919.1 mī.

Gū-săng huông-huông-sék káng iā chiông siŏh ciáh iā duâi gì , bô găk lā̤ dâung ṳ̄ páh hŭng gì sèng-âu ô iā chiông gū gì siăng-ĭng téng săng-dâe̤ng diē-sié diòng chók lì, gó-chṳ̄ hô̤ lā̤ Gū-săng.

Gū-săng sê Hók-ciŭ có̤i dâe̤ng-iéu gì gīng-diēng cĭ ék, săng gà̤-dēng ô É̤ṳng-ciòng-sê, Hák-ciū-ngàng, Sĕ-báik-gīng, Guăng-ĭng-gó̤h dēng dēng gīng-diēng. Siông săng gì gū-dô biĕng-dău gó ô Chái Hiŏng, Ciŏ Hĭ dēng dēng iā sâ̤ chók-miàng gì ìng-ŭk siā gì cê.